Tillgänglighetsutlåtande av blankett för beställning av brevröstningshandlingarna

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten kirjeaanestys.vaalit.fi och har upprättats 17.12.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Tjänstens tillgänglighet har utvärderats av en extern expertorganisation på uppdrag av justitieministeriet.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller alla tillgänglighetskrav.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Per e-post

vaalit(at)om.fi

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland öppnas i ett nytt fönster. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fiöppnas i ett nytt fönster
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000